Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Missbruk och beroende

Är du orolig över att du dricker för mycket alkohol? Tar du droger och vill ha hjälp med att sluta? Spelar du om pengar och upplever att du har tappat kontrollen? Har du en anhörig som du är bekymrad över?

Du kan få stöd och hjälp via kommunens behandlingsteam. Behandlingsteamet är en del av socialtjänsten.

Behandlingsteamet vänder sig till dig med ett riskbruk, missbruk eller beroende av antingen alkohol, droger eller spel om pengar, alternativt en kombination av dessa. Behandlingsteamet vänder sig också till anhöriga. Vi är en del av kommunens socialtjänst och arbetar med råd, stöd och behandling. Insatserna som erbjuds syftar till att stötta individen till önskad förändring.

Råd, stöd och behandling – egen problematik

Har du funderingar kring din alkohol- och/eller drogkonsumtion, kan du vända dig direkt till Behandlingsteamet. Behandlingsteamet erbjuder upp till fem stödsamtal utan biståndsbeslut och samtalen är kostnadsfria.

Har du funderingar kring ditt spelande kan du göra en ansökan om stöd eller behandling direkt via Mottagningsgruppen. Du kan också ringa till Behandlingsteamet om du har funderingar kring vilket stöd som erbjuds.

Vi arbetar med olika stödinsatser och strukturerade program. Strukturerad behandling som bedrivs vid Behandlingsteamet beviljas som ett bistånd via socialsekreterare. Exempel på sådan behandling är CRA, ÅP och HAP.

Vi som arbetar inom behandlingsteamet är socionomer och sjuksköterskor.

Anhörigstöd

När man lever nära någon med ett missbruk eller beroende kan det finnas ett behov av att få prata om sin situation. Närstående beskriver ofta känslor av stress och oro, en trötthet och en förtvivlan. Situationen är ofta ansträngd och konfliktfylld. Känslan av skuld och skam kan växa sig stor och göra att man känner sig ensam.

Behandlingsteamet erbjuder kostnadsfria stödsamtal utan biståndsbeslut till anhöriga.

Psykosocialt stöd

Beroenderesursteamet (BERT) erbjuder psykosocialt stöd till personer över 18 år med en missbruks- eller beroendeproblematik. Teamet arbetar med fokus på att stödja och stärka individens egna resurser. Stödet är behovsprövat och beviljas som ett bistånd av socialsekreterare. Ansökan om detta stöd görs till socialtjänstens mottagningsgrupp.

Anmälan eller ansökan

Om du känner oro eller misstänker att någon far illa på grund av alkohol, droger eller spel om pengar, kan du lämna den informationen till socialtjänsten i form av en orosanmälan. Anmälan kan vara muntlig eller skriftlig och du kan vara anonym.

I vissa fall kan det finnas behov av vård vid behandlingshem. Ansökan om detta görs till socialtjänstens mottagningsgrupp.

Sidan uppdaterades

2020-06-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Behandlingsteamet
076-142 82 67
Skicka e-post till behandlingsteamet

Mottagningsgruppen för barn, unga och beroende
0660-888 07

Du kan ringa mottagningsgruppen:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 10-11:30 och 13:00-15:00,
onsdag 10-11:30

Telefontid 15 juni–17 augusti
10:00-11:30

Skicka e-post till mottagningsgruppen
Vi läser mejl på vardagar.

Social beredskap
Vid akuta situationer, all tid utanför kontorstid ring 0660-888 07.

Besöksadress

Torggatan 10 vån. 5
891 33 Örnsköldsvik

Mer information

Stödlinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna jämförelser missbruks- och beroendevårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undersökningen görs varje år av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen