Nej

Platsvarumärket
Örnsköldsvik

Digitala verktygslådan

Platsvarumärkets digitala verktygslåda är ett stöd för dig som vill vara delaktigt i att få upp ögon för Örnsköldsvik som en attraktiv plats att bo, leva och verka på.

Läs mer i en kort sammanfattning om varumärkesplattformen innehåll och syfte.

Under 2015 påbörjades ett varumärkesarbete. Sedan dess har olika kvantitativa undersökningar gjorts som fångat upp såväl lokala som nationella attityder till Örnsköldsvik samt genomförts workshops där 250 personer, invånare och företag, bidragit och med sin bild av Örnsköldsvik. Utifrån detta grundmaterial tillsammans med olika studier, har sedan en analys gjorts, som slutligen resulterat i en varumärkesplattform.

Varumärket bygger vi och äger tillsammans

Det är mycket vi kan vara stolta över i Örnsköldsvik. Både som plats att bo, leva och verka på, men även över det starka näringsliv vi har och inte minst engagemanget, kreativiteten och drivkraften som finns hos våra invånare.

Men för att vi i framtiden ska fortsätta vara en välmående plats med tillväxt, ett attraktivt fritidsutbud, god service, vård, skola och omsorg behöver vi bli fler. Det handlar dels om att skapa förutsättningar för platsen Örnsköldsvik, men även att kommunicera och skapa en medvetenhet hos omvärlden om vår plats attraktivitet. Det sistnämnda gör vi genom lyfta fram det positiva Örnsköldsvik står för. Men för att bli så kraftfulla, trovärdiga och tydliga som möjligt i konkurrens med andra platser om invånare, besökare, företag och evenemang kan vi inte berätta allt - Vi måste istället lyfta fram kärnan i Örnsköldsviks attraktivitet och det gör vi genom att samlas runt och utgå ifrån en gemensam bild.

Tillsammans i ett varumärkesarbete har näringsliv, kommun, organisationer och invånare tagit fram den varumärkesplattform vi har idag med tillhörande kanaler. Platsvarumärket ägs gemensamt av alla som bor och verkar i Örnsköldsvik och det är tillsammans vi bygger vårt gemensamma platsvarumärke - inifrån och ut.

%%#6a762a%%accent-1%%