Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Telefonnummer utanför kontorstid

Akuta ärenden som inte kan vänta till nästa vardag. Avser främst barn eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukare i behov av akuta insatser och personer utsatta för våld i nära relation.

Vid akuta situationer, all tid utanför kontorstid, telefon: 0660-888 07.

Akut felanmälan efter kl 16:00 samt helger, telefon: 0660-787 50. De kommunala verksamheter som är i förhyrda lokaler hos andra fastighetsägare än kommunen ska felanmäla enligt respektive fastighetsägares felanmälans rutin.

Felanmälan akuta fel vatten och avlopp dygnet runt
Telefon: 0660-330 330

Får du akuta avloppsproblem ska du alltid först kontakta Miva för att vi ska kunna konstatera om problemet är i det allmänna ledningsnätet eller i ledningen på din fastighet som du själv ansvarar för. Om du direkt anlitar privata avloppsrensningsfirmor och det visar sig att problemet är på det allmänna ledningsnätet kan Miva tyvärr inte ersätta dina utlägg till avloppsrensningsfirman.

Vänd dig direkt till din tjänsteleverantör

Vänd dig direkt till din tjänsteleverantör. Felanmälan görs direkt till din tjänsteleverantör.

Vänd dig direkt till din tjänsteleverantör.

Journummer övrig tid: 0660-21 13 99

Vid akuta fel som riskerar skada liv, hälsa eller större värden ring telefon: 0660-78750. Ej akuta fel hänvisar vi till felanmälan via appen ”Ett bättre Örnsköldsvik”. Du hittar den där appar finns.