Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Kommunens nämnder och förvaltningar

Kommunens nämnder bestämmer om olika ansvarsområden.

Bildningsnämnden har ansvar för skolan.
Dit räknas också förskolor och fritidshem
och kommunens vuxenutbildning.


Välfärdsnämnden har ansvar
för att människor som behöver stöd och hjälp får det.
Till exempel hemtjänst för gamla
eller hjälp till familjer som har det besvärligt.
Välfärdsnämnden är en ny nämnd sedan 1 januari 2023.
Det är en sammanslagning av nämnderna som tidigare hette
omsorgsnämnden och humanistiska nämnden

Samhällsbyggnadsnämnden bestämmer
om gator och parker
och var någon får bygga.
De har också ansvar för miljö och hälsa

Kultur- och fritidsnämnden bestämmer til exempel
om fritidsgårdar och sporthallar
och bibliotek.

Kommunstyrelsen är ockå en nämnd
fast den kallas styrelse.
Kommunstyrelsen leder kommunens arbete och utveckling
och ansvarar för kommunens ekonomi.
Kommunstyrelsen ansvarar också för
kommunens räddningstjänst och säkerhetsarbete.

Kommunens förvaltningar

Politikerna i nämnderna bestämmer
hur det ska fungera inom deras ansvarsområde.
Sedan är det de som jobbar på kommunens förvaltningar
som ser till att det blir som politikerna har bestämt.

Bildningsförvaltningen genomför
det som bildningsnämnden har bestämt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför
det som samhällsbyggnadsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden har bestämt.

Välfärdsförvaltningen genomför
det som välfärdsnämnden har bestämt.

Kommunledningsförvaltningen och
konsult- och serviceförvaltningen genomför
sådant som kommunstyrelsen har bestämt.