Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Insyn och påverkan

Politikernas arbete är offentligt.
Det betyder att alla ska få veta
vad politikerna bestämmer.

Du kan lyssna
på kommufullmäktiges sammanträden

Du kan besöka kommunfullmäktiges sammanträden
och lyssna på vad de pratar om och bestämmer.
Du kan också se och höra sammanträdet
i direktsändning på webb-tv.

Du får läsa protokoll

Du kan få läsa protokollen
från nämndernas sammanträden.
Protokoll är anteckningar
där det står vad politikerna har bestämt.
Protokollen läggs ut på kommunens webbplats.
Du kan också vända dig till kontaktcenter
för att få ta del av protokollen.

Du kan lämna e-förslag

Ett e-förslag är ett förslag från en privatperson
till kommunens politiker.
E-förslag betyder att du skickar förslaget
via en elektronisk tjänst, så kallad e-tjänst.
E-tjänsten för att lämna e-förslag kommer du åt
på kommunens webbplats
via en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Alla som har en idé eller ett förslag
som handlar om något
som kommunen har ansvar för
kan skicka in ett e-förslag.

E-förslagen visas sedan på kommunens webbplats.
Där kan alla som bor i Örnsköldsviks kommun
se och rösta på förslaget under 90 dagar.

Om 50 personer röstar på förslaget
går förslaget vidare till politikerna
så att de kan fatta beslut om förslaget.
När politikerna har bestämt
om de vill att förslaget ska genomföras
eller att det inte ska genomföras
visas beslutet på kommunens webbplats.

Har du svårt att använda elektroniska tjänster
kan du vända dig till kommunens kontaktcenter
så får du hjälp att lämna in ditt e-förslag

Du kan kontakta politikerna

Du kan ringa eller skriva
eller skicka e-post till politikerna
och ställa frågor
eller berätta vad du tycker.

Du kan klaga

Om du inte är nöjd med ett beslut
kan du klaga.
Då ska du tala med den som har fattat beslutet.
Klaga inom 3 veckor
från att du fått beslutet.

Kontakta kommunen

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunen