Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Utbildningspolicy och Utbildningsstrategi

Kommunfullmäktige har som övergripande mål att Örnsköldsviks kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna år 2020. Detta ger bildningsförvaltningen en positiv utmaning för arbetet de närmsta åren.

Bildningsförvaltningen har tillsammans med förskolechefer och rektorer ringat in vad vi behöver fokusera på i vårt gemensamma arbete för att nå detta mål från kommunfullmäktige. Förskolechefer och rektorer har i sin tur på olika sätt undersökt lärares, barns, elevers och föräldrars tankar om vad som blir viktigt i vårt arbete. Detta arbete samlades under namnet Attraktiv skola.

Arbetet med Attraktiv skola har i sin tur lett till en Utbildningspolicy för kommunfullmäktige och en Utbildningsstrategi för bildningsnämnd och bildningsförvaltning, se nedan.

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Bildningsförvaltningens ledning
Kontaktlista