Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående skolor 2021

Interkommunal ersättning

För elever som antagits till utbildning i annan kommun är hemkommunen i allmänhet skyldig att ersätta den anordnande kommunen för utbildningskostnaden. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller även förskoleverksamhet.
Nedan redovisas Örnsköldsviks kommuns kostnader för olika utbildningar.

Interkommunal ersättningPDF

Bidrag till fristående skolor

Bidrag till enskilda huvudmän för fristående skolor grundar sig som regel på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början.

Bidraget består av ett grundbelopp som ska innefatta kostnadsslagen undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Beloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna skolan.

Bidragsbelopp och utbildningskostnader för Örnsköldsviks kommun finns för såväl förskola, grundskola som gymnasium.

Bidragsbelopp till fristående skolorPDF

Tilläggsbelopp

När en elev har omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning ska hemkommunen även betala ett tilläggsbelopp för eleven.

Läs mer om tilläggsbelopp

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: