Du är här:

Kultur

Kultur och kulturliv skapar vi tillsammans. Vi kan alla delta utifrån våra egna behov och förutsättningar. Biblioteken, Örnsköldsviks museum & konsthall, det kreativa huset Sliperiet, kulturskolan, föreningsaktiviteter och evenemang erbjuder en mångfald av möjligheter till upplevelser och eget skapande i ett livslångt lärande. 

Kultur låter människor växa och utvecklas utifrån varje individs förutsättningar och Örnsköldsviks kommun lägger särskild vikt vid barn och ungas tillgång till kultur.

I Örnsköldsvik erbjuder vi bredd och spets inom kulturområdet och här finns möjlighet till eget skapande och tillgång till professionell kultur. Vi verkar för att de professionella kulturskaparna ska ha goda möjligheter för sitt utövande.  

Kultur i kommunen

Gratiskonsert med Mari Boine i Nolaskolans Aula

Lördag 7 december klockan 19:00

Nästan 30 år har gått sedan Mari Boine började sin karriär. Hennes trans-lika folkmusik bygger på musikaliska arv av kristna laestadianska psalmer, samisk jojk och norsk folkmusik, som mästerligt blandas med jazz, rock och pop. Som artist och aktivist har Mari outtröttligt arbetat för erkännandet och bevarandet av samisk kultur, och efter att inspirera yngre generationer att vara stolta över sitt unika arv. Hennes tidlösa och stundvis hypnotiska musik är en mäktig upplevelse för kropp och sinne.

Örnsköldsviks Kommun bjuder på Gratis konsert med Mari Boine, Nolaskolans Aula Lördag 7 December kl 19:00.

Gratisbiljetter kan du hämta här

Sidan uppdaterades

2019-11-11

Sidansvarig: