Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Örnsköldsviks kommun och dataskyddsförordningen, GDPR

I maj 2018 infördes den allmänna dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (general data protection regulation). Det är en ny reglering och lag för dataskydd. Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur vi som myndighet hanterar uppgifter om dig och data som skapas när du använder våra tjänster.

Lagen började gälla 25 maj 2018 och ersatte då Personuppgiftslagen (Pul).

Din integritet är viktig för oss i Örnsköldsviks kommun. Informationen nedan beskriver hur kommunen behandlar dina personuppgifter.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av Örnsköldsviks kommuns e-tjänster, Facebook eller skicka e-post till oss. Det säkraste för dig är att ringa oss.

Varifrån hämtas dina personuppgifter?

Vanligtvis inhämtas uppgifter direkt från dig som medborgare men vi kan från tid till annan ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från andra källor som exempelvis; myndigheters register eller andra privata och offentliga register, så som; Skatteverket. Vi kan även komma att spela in eller dokumentera på annat sätt vår kommunikation med dig för att ha möjlighet att uppfylla våra förpliktelser mot dig som medborgare.

Så använder kommunen dina personuppgifter

Örnsköldsviks kommun kommer att behandla din information för olika ändamål. Vi behöver bland annat ditt personnummer och fastighetsbeteckning för att ha möjlighet att leverera vatten. Har du barn i skolan hämtar vi exempelvis uppgifter om var du är bosatt (kommun och församling).

Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund/medborgare vilket innefattar; erbjuda skolgång, försörjningsstöd med mera.

Örnsköldsviks kommun kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges på denna sida om Örnsköldsviks kommun inte är skyldiga enligt lag att göra det till följd av ett krav från myndighet, domstolsbeslut eller om vi fått ditt medgivande till ett sådant utlämnande.

Vilka personuppgifter sparas?

Dina personuppgifter används för identifiering och handläggning av ditt ärende. Örnsköldsviks kommun kommer inte att spara fler uppgifter än nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende.

Vem kan se dina personuppgifter?

Det är endast aktuell handläggare på Örnsköldsviks kommun som har behörighet att ta del av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast underleverantörer, som är behjälplig vid vår kommunikation med dig (exempelvis IT-system för journalföring inom vård och omsorg eller lärplattform för dialog mellan pedagog och förälder i skolan). Detta personuppgiftsbiträde kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

Så länge lagras dina personuppgifter

Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Däremot finns det andra lagar, t.ex. socialtjänstlagen, arkivlagen, som reglerar hur länge dina personuppgifter får lagras.

Dina personuppgifter får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under en längre tid. 

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Dataskyddsombud
0660-880 00
Skicka e-post eller använd kontaktformuläret