Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Hälso- och sjukvård

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som:

  • bor i särskilt boende eller vistas på korttidsplats
  • vistas i dagverksamhet
  • av läkare vid vård- eller hälsocentral bedöms behöva hemsjukvård, det vill säga sjukvårds- eller rehabiliteringsinsatser i det egna hemmet

Ansvaret för läkarinsatser ligger alltid på hälsocentral eller sjukhus, även om läkarvården utförs inom kommunal verksamhet.

Klaga på vården

Om du har klagomål på vården kan du – både som patient och närstående – framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården bättre och säkrare.

Om det har hänt något när du eller en närstående varit i kontakt med vården som du inte är nöjd med kan du börja med att kontakta enhetschef vid den verksamhet där du fått vården. De kan bäst förklara vad som har hänt och vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen.

Är du inte nöjd med den förklaring du får av enhetschefen?
Vänd dig då till avdelningschef. Du kan också vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterskan (MAS) eller medicinskt ansvarig för rehablitering (MAR).

Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ett klagomål
Patientnämnden är en opartisk instans som kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden kan ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård. Patientnämnden utreder inte klagomål utan fungerar som en länk till verksamheten.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Susanne Backström Näsman
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0660-884 52
Skicka e-post

Karola Lindmark
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
0660-26 50 28
Skicka e-post