Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Dödsfall och begravning

Svenska kyrkan har ansvar för landets begravningsverksamhet. Svenska kyrkan ska ordna med en särskild begravningsplats även för dem som inte tillhör något kristet samfund.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skatten. Begravningsavgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, diverse transporter, samt lokal för begravningsceremoni. Ceremonin kan hållas i ett kapell eller i en offentlig samlingssal.

Den som är medlem i Svenska kyrkan har alltid rätt till begravningsakt i kyrka. 

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning är ett alternativ, och en lagstadgad rättighet, för dem som står utanför något religiöst samfund eller inte önskar begravning i Svenska Kyrkans regi.

En borgerlig begravningsakt är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det finns inga bestämmelser om utformningen eller om vem som får förrätta akten. Det är möjligt att utforma begravningen utifrån personliga önskemål. Begravningsbyråerna hjälper oftast till att utforma den borgerliga begravningsakten.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser ombud som ska följa begravningsverksamheten och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan. Ombudet ska ha kunskap och förståelse för olika religioner och dess begravningsseder.  I uppdraget ingår också att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler för begravningsceremonier.     

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Nils Gunnar Sandin
Begravningsombud
070-270 49 60

Mer information