Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Så styrs kommunen

Bra att veta

Var fjärde år väljer vi politiker som får vårt förtroende att styra kommunen. Dessa folkvalda politiker bestämmer vad som ska göras, till exempel om en ny förskola ska öppnas, eller om nya vägar ska byggas. Till politikernas hjälp finns tjänstepersoner, sakkunniga kommunanställda, som genomför politikernas beslut.

Kommunfullmäktige

Som i alla andra kommuner finns det ett kommunfullmäktige (KF), bestående av folkvalda politiker, som fungerar som en lokal riksdag. Varje ledamot (en förtroendevald person) har en röst. Varje parti får mandat utifrån hur invånarna har röstat. Flest röster ger flest mandat. Ett mandat betyder att få en ordinarie plats i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Alla beslut som ska fattas av kommunfullmäktige måste först beredas av kommunstyrelsen (KS) som också består av förtroendevalda ledamöter och som kan beskrivas som en lokal regering.

Nämnder och förvaltningar

Nämnderna har ansvar för ett visst arbetsområde och består i regel av 13 förtroendevalda ledamöter. Nämnderna är utsedda av kommunfullmäktige och ansvarar över sina respektive förvaltningar. Förvaltningarna består av anställda tjänstepersoner. Bildningsnämnden, till exempel, ansvarar för skolor och barnomsorg och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för vägar och gator.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)