Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Kommunstyrelsen

Bra att veta

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i de ärenden som kommunfullmäktige fattar beslut om och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, samt fattar egna beslut inom sitt ansvarsområde.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden.

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. Så här många platser (mandat) har respektive parti under nuvarande mandatperiod som sträcker sig fram till 31 december:

  • Socialdemokraterna 7 mandat
  • Centerpartiet 3 mandat
  • Moderaterna 2 mandat
  • Kristdemokraterna 1 mandat
  • Vänsterpartiet 1 mandat
  • Sverigedemokraterna 1 mandat

Kommunstyrelsen har tre utskott bestående av förtroendevalda: arbetsutskottet, förhandlingsdelegationen och ekonomiberedningen. Utskotten har till uppgift att bereda ärenden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen styr kommunledningsförvaltningen och konsult- och serviceförvaltningen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.