Länk till startsidan

Välfärdsförvaltningen

Välfärdsförvaltningen har ansvaret att hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättningar med en god vård och omsorg samt ge stöd och service när den egna förmågan inte räcker till. Insatserna ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Förvaltningen erbjuder stödinsatser för människor som behöver hjälp en tid, för egen del eller för sin familj, till exempel genom att höja sin kompetens eller få hjälp med att lösa personliga problem. I förvaltningen ingår också att som vårdgivare ansvara för att verksamheten uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god och säker vård upp till sjuksköterskenivå inom kommunens boenden.

Förvaltningen är indelad i åtta avdelningar: socialt stöd, social utredning, arbetsmarknad och försörjning, vård- och omsorgsboende, ordinärt boende, LSS-verksamhet, hälso- och sjukvård samt utveckling och internt stöd.

Förvaltningschef: Kaisa Björnström.

Ansvarig politisk nämnd: välfärdsnämnden (den 1 januari 2023 slogs omsorgsnämnden och humanistiska nämnden ihop till en ny gemensam nämnd - välfärdsnämnden).

E-post till förvaltningen: valfard@ornskoldsvik.se