Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Distriktssjuksköterska - Årets handledare
Johanna Forsberg visar upp diplomet för Årets handledare stående ute i en grönskande park.

Johanna Försberg, distriktssjuksköterska inom välfärdsförvaltningen, har utsetts till Årets VFU-handledare av sjuksköterskestuderande vid Umeå universitet.

Distriktssjuksköterska - Årets handledare

Johanna Forsberg, distriktssjuksköterska inom kommunens hemsjukvård har av sjuksköterskestuderande vid Umeå universitet utsetts till Årets handledare 2023-2024.

I samband med en träff nyligen där Umeå universitet samlat handledare inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskor kunde Johanna Forsberg återvända till Örnsköldsvik med diplom och ära. Och det var en välförtjänt uppmärksamhet. Studenter som går sjuksköterskeprogrammet hade fått lämna nomineringar på handledare som de velat uppmärksamma för gott handledarskap under sin praktik.

Så här lyder studenternas motivering: "Johanna är handledare i hemsjukvården i Örnsköldsviks kommun. Hon involverar och stöttar studenterna, introducerar studenterna på arbetsplatsen, är en god medmänniska, utstrålar en positiv inställning och skapar en trygg känsla för den handledda studenten. Det bidrar till ett positivt klimat där studenterna vågar prata öppet, vågar tänka högt och vågar fråga om det lilla minsta”

Utnämningen kom som en glad överraskning.

– Det känns jättekul och stort. Det var absolut ingenting jag hade väntat mig, men jag är tacksam. Jag tycker om att ha studenter och detta ser jag som en bekräftelse att de också trivs att ha mig som handledare, säger Johanna.

Att skapa ett inkluderande och tillåtande klimat är en grundläggande del i Johannas handledarfilosofi.

– Jag är väldigt mån om att studenterna som kommer ut i verksamheten ska trivas. De ska känna sig välkomna och inte behöva känna att de är en ”arbetsbörda”. Jag tycker det är viktigt att de ska våga fråga om vad som helst och att de får försöka vara så självständiga de kan - med mig i bakgrunden då såklart, klargör Johanna.

Handledarrollen handlar både om ett givande och tagande i förhållande till förhoppningsvis framtida kollegor.

– Jag tycker det är givande att ha studenter för då blir man automatiskt uppdaterad om det senaste som lärs ut. Även om man inför genomgången av ett moment kollar upp den senaste rutinen eller checkar i vårdhandboken är det intressant att höra direkt från studenterna vad som tas upp i de teoretiska diskussionerna på universitetet, säger Johanna.

 

Publicerad: