Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Välkommen att delta i trygghetsvandring 22 november
Personer samlade utanför stadshuset

Det ska kännas tryggt att vistas i staden, oavsett tid på dygnet. Välkommen med på trygghetsvandring för att identifiera förbättringsåtgärder.

Välkommen att delta i trygghetsvandring 22 november

Örnsköldsvik ska vara en trygg och jämlik plats fri från våld. Följ med på en trygghetsvandring för att identifiera insatser som kan stärka den upplevelsen och bidra till att kommunen även fortsättningsvis upplevs som en trygg och välkomnande plats.

Onsdag 22 november bjuder Brottsförebyggande rådet (Brå), Örnsköldviks kommun, Cesam och lokalpolisen i Örnsköldsvik in allmänheten att delta i en trygghetsvandring i centrala Örnsköldsvik. Under vandringen iakttar deltagarna utemiljön utifrån ett trygghetsperspektiv och noterar samtidigt förbättringsförslag. Förslagen sammanställs sedan och delges den eller de aktörer som har ansvaret för det som förbättringen gäller till exempel dålig belysning, skymmande buskage, eftersatta miljöer och platser där störande personer uppehåller sig eller droger hanteras

– Målet med trygghetsvandringarna är att skapa en trygg och attraktiv utemiljö så att alla ska uppleva att det är tryggt och trevligt att vistas där vi bor, arbetar och utövar våra fritidsaktiviteter. Det är viktigt att få del av så många olika perspektiv som möjligt, och vi ser därför gärna att invånare i olika åldrar, kön och med olika bakgrund deltar, säger Birgitta Edin Westman, samordnare Brå.

Trygghetsvandringar har redan tidigare genomförts i en del mindre samhällen i kommunen och i centralorten. Vandringarna är ett slags medborgardialog. De bidrar till konkreta förbättringsåtgärder och tillför betydelsefull kunskap till det kommunövergripande arbetet som har som mål att öka tryggheten, minska brottsligheten och uppnå ett jämlikt Örnsköldsvik fritt från våld, utifrån den samverkan som polisen och kommunen kommit överens om.

Trygghetsvandringen i centrala Örnsköldsvik genomförs i två omgångar, kl 19:00 och 21:00 onsdag 22 november. Välkommen till den runda som passar dig bäst! Samling sker vid entrén till stadshuset kronan, Järnvägsgatan 6, ÖrnsköldsvikPublicerad: