Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Delge dina tankar om hjälpmedel och framtidens vård
Person som går med kryckor inomhus, i bakgrunden står en rullstol

Välkommen till ett samtal om hjälpmedel

Delge dina tankar om hjälpmedel och framtidens vård

Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun bjuder in till dialog om hjälpmedel och framtidens vård, 29 mars respektive 4 april.

Som ett led i arbetet med att utveckla framtidens vård, vill region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun träffa dig som har hjälpmedel, eller har erfarenhet av hjälpmedel, för att få ta del av dina dina tankar och idéer

För att underlätta för så många som möjligt att dela med sig av sina tankar och ställa frågor du kan välja mellan att komma till en fysisk träff eller delta i ett digitalt möte. Välkommen på det sätt som passar dig!

Onsdag 29 mars, kl 13:00-15:00, Örnsköldsviks sjukhus eller

Tisdag 4 april, kl 18:00-20:00, digitalt möte

Välkommen med din anmälan via e-post till region.vasternorrland@rvn.se

Skicka din anmälan senast 27 mars. Skriv "samtal hjälpmedel" i e-postens meddelandefält.


Det här är God och nära vård i Västernorrland

Örnsköldsviks kommun deltar, tillsammans med länets övriga kommuner och region Västernorrland, i utvecklingsprogrammet ”God och nära vård i Västernorrland”. Kärnan är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Fokus ska flyttas från organisation till person och relation.

Som ett led i den förflyttningen arrangerar Örnsköldsviks kommun Region Västernorrland under den närmaste tiden ett antal medborgardialoger för att fånga allmänhetens synpunkter. Vad är viktigt för dig i framtidens hälso- och sjukvård?

Läs mer om God och nära vård på Region Västernorrlands webbplats Länk till annan webbplats.

Örnsköldsviks kommuns arbete med God och nära vård


Symbol för God och nära vård

Publicerad: