Satsningar för ett ännu attraktivare Örnsköldsvik

Sedan drygt 20 år tillbaka drivs ett framgångsrikt utvecklingsarbete, där näringsliv, föreningsliv, kommun och andra organisationer andra offentliga aktörer tillsammans för att finna lösningar och skapa tillväxt.

Här nedan presenteras några av de större projekten och satsningarna som är igång.

Projektfabriken Världsklass Örnsköldsvik

Världsklass Örnsköldsvik är snabbfotad projektfabrik, en samverkansyta där de i samverkan med andra aktörer inom näringsliv, kommun, myndigheter och organisationer, planerar och genomför projekt och satsningar som leder till befolkningstillväxt​, nytta för företagen och ökad innovationsförmåga i Örnsköldsvik.

Läs mer om Världsklass Örnsköldsvik

Infrastruktur

E4 satsningen

Trafikverket har tagit beslut om att en ombyggnation är nödvändig, men projektet behöver komma med i den nationella planen för transportsystem för att få finansiering. Nu samarbetar både tjänstemän och politiker för att ge Trafikverket så mycket fakta som möjligt för att kunna uppgradera projektet. Och det är inte bara i Örnsköldsvik som frågan är angelägen. En ombyggnation av E4 genom Örnsköldsvik är dels bra för Örnsköldsviksborna när det gäller miljö, men skulle också förbättra logistikflödet längs E4, vilket påverkar även oss i Umeå då E4 är vägen söderut.

Bredbandsatsningen

Under 2020 stod Västernorrlands län för landets tredje största procentuella ökning av antalet hushåll som har tillgång till snabbt bredband. Enligt PTS (Post- och telestyrelsen) senaste bredbandskartläggning är det Örnsköldsviks kommun som är bäst i länet, där hela 95 procent av hushållen kan koppla upp sig. Sedan 2014 har Övik Energi och Örnsköldsviks kommun tillsammans med ett antal fiberföreningar bedrivit byanätssamverkan och projektet Bredband 2020. Örnsköldsviks kommun har gått med i Bredbandslyftet, ett program för kommuner som vill utveckla sitt bredbandsarbete.

2025-målet är att:

98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s.
1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s.
0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s.

FAIR

Ett tvåårigt projekt för att stödja tidig och effektiv kommersialisering av elektriska regionala flygningar i Kvarkenregionen och är ett första steg mot ett snabbt införande av en hållbar lufttrafik. Projektet syftar till att öka kunskapsbasen om elflyget, undersöker behoven och de tekniska investeringar som krävs. Projektets partnerskap består till stor del av aktörer i Kvarkenregionen, det vill säga länen Österbotten, Södra Österbotten, och Mellersta Österbotten i Finland och län Västerbotten och kommunen Örnsköldsvik i Sverige.

Läs mer om FAIR Länk till annan webbplats.

Arbetsmarknadsregionen

Med pendlingsavståndet 50 minuter till Umeå så bildar Norrlands största arbetsmarknad med cirka 100 000 jobb. Sammanlagt rör det sig om drygt 13 000 företag som verkar inom industri-, tjänste- och handelsektorn, där en hel del av företagen agerar på en nationell respektive internationell marknad.

Bland de största företagen och arbetsgivarna finns BAE Systems, Bosch Rexroth, Aditya Birla - Domsjö fabriker, Samina, Ålö, Volvo Lastvagnar, Komatsu Forest, GE Healthcare, Umeå Universitet, SCA och Norrmejerier.


Lägger vi dessutom till våra grannkommuner inom en 15 mils radie är vi inte mindre än 300 000 människor och har ännu fler företag och jobb inom pendlingsavstånd.

Företagsregistret Alla bolag Länk till annan webbplats.

Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid

Välmående företag är en viktig del i ett framgångsrikt Örnsköldsvik. Satsningen Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid har som övergripande syfte att kommunen skall vara möjliggörare för våra företag. Arbetet skall genomsyras av samverkan och därför följs satsningen upp via Näringslivsrådet, som består av representanter för näringsliv och kommunledning, Handelskammaren, Industrigruppen, Företagarna och Cesam.

Läs mer om Företagens framgång

Klimatsmart innovation

I Örnsköldsvik tillverkas energieffektiva produkter från förnybara råvaror och det utvecklas en klimatsmart produktion av varor och tjänster. Ett stort utvecklingsprojekt är North Sweden Cleantech som bygger på företags och offentliga verksamheters samarbeten i Västerbotten och Örnsköldsvik. Projektet innehåller två delprojekt som syftar till att skapa ännu bättre förutsättningar till tillväxt och att Örnsköldsvik tar en ledande position inom innovativ energi- och miljöteknik. Det ena är "Framtidens klimatsmarta innovationsplats" vars mål är att öka innovationsverksamheten och innovationskraften i små och medelstora företag samt att stärka utvecklingen av och tillgängligheten till innovationsstödjande system och miljöer. Det andra "Future Cleantech Solutions" som främjar cleantechföretagens möjligheter till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter. Detta görs genom utveckling av metoder för spridning av praktisk affärsinformation inom Kvarkenregionen, utveckling av metoder som stödjer konkreta gränsöverskridande affärssamarbeten, samt genom att stödja utvecklingen av nya och befintliga gränsöverskridande klustersamarbeten. 

Läs mer om North Sweden Cleantech Länk till annan webbplats.

Smart City - för en hållbar stad

En smart stad (smart city) är en hållbar stad med bättre livsmiljöer där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. ”Smart” innefattar även stadens mänskliga kapital och sammankopplingen och kommunikationen mellan medborgare och styrande/ beslutsfattare så att staden blir en öppen arena för samskapande och innovation. Vägen dit byggs av innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. Men även en resa mot att bli mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.

Läs- och sevärt om utvecklingssatsningar

Nytt forskningscentrum gör Örnsköldsvik världsledande

Sekab vill expandera för nästa generations gröna kemikalier

Miljardinvestering för tillverkning
av fossilfritt bränsle

Ecohelix satsar stort på produktion av gröna material

Ny dragning av E4 genom Örnsköldsvik

Lokal design skapar nya möjligheter

Webbmagasinet Evolve med intressanta och spännande artiklar/filmreportage om den positiva utveckling som sker i Örnsköldsvik.