Viktig information om coronapandemin

  • Du är här:
  • Startsida
  • Krisinformation
  • Viktig information om coronapandemin

Viktig information om coronapandemin

Örnsköldsviks kommun följer Folkhälsomyndighetens och regionala smittskyddets rekommendationer kring hantering av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Sedan 29 september 2021 gäller nya allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19. De nya råden riktar sig framför allt till vuxna som ännu inte vaccinerat sig. Därutöver bör alla, även fullvaccinerade, vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19. Från och med 22 november rekommenderas även test för vaccinerade som uppvisar symtom.

Allmänna råd

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd fokuserar på att förhindra smittspridning och att skydda andra. Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Om du inte är fullvaccinerad - visa särskild hänsyn

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  • hålla avstånd till andra människor
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Var uppmärksam på symtom och testa dig

Var uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Detta gäller även dig som är vaccinerad mot covid-19. Från och med 22 november rekommenderas du som vuxen och barn från 6 år att testa dig vid symtom - det gäller även fullvaccinerade personer. Läs mer om vad som gäller vid symtom, testning och att stanna hemma på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Aktuellt om vaccin och provtagning

Provtagning för covid-19

Samlad information om vaccination, testning och provtagning för covid-19 hittar du via vårdguiden 1177. Länk till annan webbplats.

Har du allmänna frågor om corona och covid-19, sök gärna information från trovärdiga källor. På dessa webbplatser finner du pålitlig information:

Krisinformation.se har aktuell och bekräftad information från myndigheterna på fler än 20 språk samt på teckenspråk och lättläst svenska. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten har information om covid-19 på flera olika språk samt på svenskt teckenspråk, lättläst och uppläst. Länk till annan webbplats.

Vårdguiden 1177 har information om bland annat provtagning och vaccinering mot covid-19. Länk till annan webbplats.

Region Västernorrland har information om läget i länet Länk till annan webbplats..

Tidningen 8 sidor har information på lättläst svenska Länk till annan webbplats.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 angående allmänna frågor om covid-19.

E-hälsomyndigheten om covidbevis Länk till annan webbplats.


Översatt information

Emergency information from Swedish authorities in more than 20 languages is given by Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Public Health Agency of Sweden – information about the corona, covid-19 in different languages Länk till annan webbplats.

Public Health Agency of Sweden - important information about vaccination against covid-19, in different languages ( Länk till annan webbplats.you have to scroll  to the middle of that page)

Informationsverige - information and films in different languages about covid, testing and vaccination Länk till annan webbplats.

National telephone services
Call telephone number 08-123 680 00 if you have general questions about covid-19 and wish to speak directly to those who answer in any of these languages: Amharic, Arabic, Persian, Russian, Somali or Tigrinya. The telephone line is staffed Monday through Friday from 9 am to 3 pm.

Information på finska och samiska

Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä (finska) Länk till annan webbplats.

Suddje iežat ja earáid njoammuma viidumis (nordsamiska) Länk till annan webbplats.

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh (sydsamiska) Länk till annan webbplats.

Kommunens verksamheter bedrivs huvudsakligen enligt ordinarie rutiner. Anpassningar och begränsningar kan förekomma i de fall verksamheten bedömer att åtgärderna är nödvändiga för att motverka risk för smittspridning.

Örnsköldsviks kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och arbetar aktivt för att hjälpa och stötta lokala näringlivet med olika åtgärder för att minska de negativa effekterna av coronaepidemin.

Slopad avgift för upplåtelse av offentlig plats förlängs
För att stötta lokala näringslivet i coronapandemin förlänger samhällsbyggnadsnämnden beslutet om att ta bort den kommunala avgiften för markupplåtelse på offentlig plats i kommunen, till exempel torghandelsplatser och uteserveringar. Beslutet gäller från och med 30 juni 2021 till och med 31 december 2021. Ansökningsprocessen går till som tidigare och du ansöker om tillstånd hos polismyndigheten.

Ansökan om stöd till korttidsarbete
Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från och med onsdag 3 november - 30 november 2021. Stödet kan sökas retroaktivt för perioden juli–september 2021. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Företagsakuten – kostnadsfri rådgivning och vägledning
Företagsakuten är en funktion som erbjuder snabb, kostnadsfri rådgivning till dig som är aktiv företagare i Örnsköldsvik, för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Du få hjälp med frågor om bland annat kompetensförsörjning. Rådgivningen får du av lokala företagsrådgivare som anslutit sig till Företagsakutens konsultbank. Läs mer om Företagsakuten.

Läs om pandemilag för covid-19 som gäller från 10 januari 2021, tillsyn och frågor och svar på länstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handeln Länk till annan webbplats..

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Här publiceras löpande information som kan vara bra för dig som företagare att ha. Läs mer på Verksamts webbplats. Länk till annan webbplats.

På Region Västernorrlands webbplats kan du läsa mer om utvecklingschecken där små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag. Läs mer på Region Västernorrlands webbplats. Länk till annan webbplats.

Fler stöd på Region Västernorrlands webbplats hittar du här. Länk till annan webbplats.

På tillväxtverket.se hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19. Sidan uppdateras löpande. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Hos Skatteverket finns bland annat information om anstånd med skattebetalning på grund av följderna av coronaviruset. Läs mer på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

På Svensk Handels webbplats hittar du samlad information och material för en trygg och säker handel. Länk till annan webbplats.

Du är också välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till Företagslotsen via e-post: foretagslotsen@ornskoldsvik.se

Om du upplever oro, ensamhet, mår psykiskt dåligt eller är utsatt för våld eller hot, tveka inte att söka hjälp. Här hittar du några tips på var du kan vända dig.

Är du våldsutsatt och behöver konkret hjälp, kontakta kommunens resurscentrum mot våld.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har öppet dygnet runt. Dit kan den som är utsatt för våld vända sig, men även anhöriga, vänner och yrkesverksamma kan ringa för stöd och rådgivning.

Rädda barnens stödchatt Kärleken är fri är till för dig som är barn eller ungdom. Dit kan du vända dig för att prata om hedersrelaterat förtryck och våld, begränsningar, rättigheter och kärlek. Se Rädda barnens stödchatt Kärleken är fri. Länk till annan webbplats.

Bris stödtelefon för barn 116 16 tar emot samtal från unga som känner oro, upplever våld i hemmet eller är utsatta för våld.

Föreningen Mind- för psykisk hälsa erbjuder samtalsstöd för alla som upplever press och psykisk ohälsa. Länk till annan webbplats.

Sveriges Kommuner och Regioners uppdrag "Psykisk Hälsa" ger tips och råd i: Stödlista -Psykisk hälsa i kristid Länk till annan webbplats.

Kommunens anhörigkonsulenter erbjuder stödjande samtal till äldre och anhöriga som känner sig ensamma eller oroliga. Läs mer om stöd till anhöriga.


Publicerad: