Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Internationellt samarbete

Örnsköldsvik bedriver internationellt samarbete för att utveckla den kommunala verksamheten och dess medarbetare, utveckla Örnsköldsvik som plats samt bidra till en utveckling inom den Europeiska Unionen och världen.

Grunden för kommunens internationella samarbete finns i den internationella policyn och strategin antagna av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen.

Länk till policyPDF

Länk till strategiPDF

Det internationella samarbetet ger oss möjlighet att ta del av andras kunskaper och erarenheter samtidigt som vi kan bidra med våra kunskaper. Internationella projekt och samarbeten ger dessutom goda möjligheter till extern finansiering. Vi ser möjligheterna att samverka med omvärlden som en avgörande faktor för Örnsköldsviks framtida utveckling.

I internationella samarbeten utgår vi ifrån kommunens övergripande mål och verksamheternas behov av utveckling. Vi är noga med planering och uppföljning av alla projekt samt lägger stor vikt vid effekt –och kvalitetsmätning av det internationella samarbetet.

Att söka projektmedel

Företag, myndigheter och organisationer kan ansöka om ekonomiskt stöd för internationella samarbetsprojekt. Här kommer några exempel på dessa möjligheter och länkar till de svenska myndigheter som ansvarar för fonderna och programmen.

Europeiska Unionen EU:s samtliga fonder och programlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Struktur- och investeringsfonder (totalt 4 st)

Regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket www.tillvaxtverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialfonden, ESF-rådet www.efs.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska Jordbruksfonden, Jordbruksverket www.jordbruksverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sektorsprogrammen (totalt 12 st)

Horisont 2020 – Forskning och Innovation. Vinnova www.vinnova.se/m/horisont-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LIFE- Klimat och miljö, Naturvårdsverket www.naturvardsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Erasmus+ Utbildning, ungdom och idrott. Universitets-och högskolerådet www.utbyten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. www.mucf.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella fonder och program

Atlas och Athena Utbildning Universitets-och högskolerådet www.utbyten.selänk till annan webbplats

Kommunala partnerskap ICLD Internationellt centrum för lokal demokrati www.icld.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nordiska ministerrådet www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor?

Kontakta Örnsköldsviks kommuns internationella samordnare om du har frågor. Arbetar du i kommunen kan du få stöd och handledning för att komma igång med ett internationellt projekt.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Maria Nygren
Internationell samordnare
073-275 40 13
Skicka e-post

E-tjänster och blanketter