Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Strategiskt miljöarbete

Att långsiktigt arbeta för en mera hållbar miljö kräver en bred ansats inom
många olika områden. Örnsköldsviks kommun fortsätter att verka för energiomställning och effektivisering. 

Arbetet mot de nationella miljökvalitetsmålen sker med hjälp av lokala
miljömål i kommunens Miljö- och Energistrategi och Naturvårdsprogram.

Kommunen verkar också på olika sätt mot resurs- och energieffektiva kretslopp som bas i samhällsomställningen. Slutdestinationen för många av samhällets restprodukter är våra sjöar, vattendrag och hav. Genom samverkan med Initiativet Hållbara Hav lyfts kunskap och medvetenhet kring frågor som berör våra vatten. 

Infrastruktur och hållbara transporter är viktiga då dessa påverkar inte bara miljö och klimatarbetet utan också förutsättningar för kommunmedborgare och näringsliv.

Genom en regional samverkan drivs utvecklingsarbeten både genom olika projekt men också långsiktiga åtaganden som ex. arbetet inom Biofuel Region. 

Sidan uppdaterades

2019-11-21

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

 Kontakta oss

Marianne Dahlbäck
Miljöstrateg
0660 - 883 72, 070 - 558 84 54
Skicka e-post