Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande KF 2019-12-16

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Humanistiska nämnden 2019-12-10, § 150-158
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10
Myndighetsnämnden 2019-12-10
Humanistiska nämnden extra, sekretess, 2019-12-03, § 149
Humanistiska nämndens socialutskott 2019-12-03
Samordningsförbundet 2019-11-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-26
Bildningsnämnden 2019-11-19
Kommunala pensionärsrådet 2019-11-14
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2019-11-12
Kommunstyrelsen 2019-11-05
Revisionen 2019-10-08

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse flyttat fordon Ångermanlandsg Örnsköldsvik
Anslagstavlan kungörelse, nybyggnad av tält, Solberg 1:221
Anslagstavlan grannehörande, 4 st bygglov och 1 st tidsbegränsad åtgärd
Tillkännagivande av länsstyrelsen i Västernorrland ansölkan enligt miljöbalken, Alab Aluman AB, kemisk ytbehandling av aluminiumdetaljer m m, Verksamheten bedrivs på fastighet Själevads Prästbord 1:37 (Lst 551-3376-19)
Tillkännagivande av Länsstyrelsen i Västernorrland, Åliden Vind AB, beslut om villkorsändring enligt miljöbalken i tillståndet för Åliden vindkraftpark (Lst 551-8639-2019)
Tillkännagivande av Länsstyrelsen i Västernorrland, Brattmyrliden Vind AB, beslut om villkorsändring enligt miljöbalken i tillståndet för Brattmyrliden vindkraftpark (Lst 551-8638-2019)
Kungörelse flyttat fordon Vintergatan 2 Örnsköldsvik
Grannehörande Anslagstavlan, 4 st bygglov
Kungörelse Anslagstavlan, 4 st bygglov

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig: